Sohbetalem.com.TR  Mobil Sohbet Odaları

admin     10-22-17     Sohbet     Sohbetalem.com.TR  Mobil Sohbet Odaları

Sohbetalem.com.TR  Mobil Sohbet Odaları

İnsanlık tarih boyunca köklü değişimlere sahne olmuştur. Her çağın ya da her zamanın kendine has bir takım kuralları bir takım ilkeleri bir takım gelişmişlik düzeyi söz konusuydu. Zaman ilerledikçe ve değişen çağa ayak uydurmak zorunda kalan insanlar da bu değişimden nasibini alarak çağa ayak uydurmak adına sürekli olarak yeniliğin yeni buluşların ya da icatların peşinde koşmuşlardır. İşte bu arayış zamanlar daha doğrusu çağlar arasındaki gelişmişlik farkını ortaya koymuştur. Bir kaç yüz yıl öncesinde geleneksel veya konjonktürel olarak ilkel bir yapıya sahip olan bir çok toplum bilimde ve teknolojide meydana gelen değişim ve gelişmeler sayesinde bu durumdan sıyrılarak modernizm adı altında yeni bir çağa adım atmışlardır. Artık bu toplumlar her ne kadar bazı noktalarda belirli yerlere gelmiş olsalar da geçmişin zorluklarını hafızalarına kazıyarak gelecek nesillere daha yaşanılır ve bir o kadar da gelişmiş bir toplum ya da dünya bırakma niyetindedirler. Bu yazımızda ağırlıklı olarak daha çok meydana gelen teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerle birlikte meydana gelen değişimlerin insanların ve o insanların yaşamları üzerindeki etkilerine değinmeye çalışacağız. Bilindiği zaman ne kadar ilerledikçe meydana gelen buluşlar ve icatların sayısı o oranda artmakta ve artmaktadır. Bu icatlardan iletişim üzerine olan aygıtları ya da cihazları baz alırsak, bir asır öncesine kadar insanlar birbiri ile iletişim kurmak, birbirinden ya da çevrelerinden haberdar olmak adına çok zor ve çok yorucu yöntemlerle iletişim kurmaktadırlar. Kah bu insanlar haberleşme güvercinleri ile kah ulaklar sayesinde kah zarf veya mektupla… bu örnekleri artırmak daha artırmak mümkün ama üzerinde durmaya çalıştığım konunun özü geçmişe nazaran şimdiki zamanın iletişim olanaklarını göz önüne aldığımızda deyim yerindeyse çağ atlamış hatta hatta insanların büyük bir bölümünde bu atlayış karşısında geri kalmışlardır. Özellikle sanayi reformuyla birlikte meydana gelen bilimsel değişmeler artık eskiden kullanılan bir çok araç gereci geride bırakarak daha pratik daha kolay ve seri bir şekilde üretim yapabilen fabrikaların kurulmasıyla birlikte bu durum insanlar arasında giderek yaygınlaşmaya başlamış ve üretilen iletişim araçları da daha çok insana ulaşmaya başlamıştır. Durum böyle olunca insanlar da teknolojin getirmiş olduğu bu olanaklardan sonuna kadar faydalanmak için önlerine gelen fırsatı iyi değerlendirmişlerdir.
Özellikle bilgisayarda, tablette, telefonda ve daha bir çok iletişim için kullanılan cihazlarda meydana bu olanalar insanları son derece cezbetmekte ve onları kendilerine doğru çekmektedir. Çünkü kendilerinden önceki nesillerin nasıl hangi yollarla iletişim kurduklarını ve nasıl zorluklarla mücadele ettiklerini bildikleri için ister istemez ayaklarına gelen bu fırsatı iyi değerlendirmek istemişlerdir. Zamanın, bilimin, teknolojinin ve insanlığın günümüz koşullarına ulaşması hiç kuşkusuz biz insanların yaşamlarını ikamet edebilmek için gerek duyduğu ihtiyaçlarından doğmuştur. İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda insanlar kendi kendilerini rahat erişmek ve daha çok üreterek daha olanağa sahip olmak için ve en önemlisi de yaşadığı toplumu diğer toplumlardan daha yükseklere taşımak için gece gündüz demeden deneyler vb. gibi yollarla bu icatları ortaya çıkarmak için uğraşmışlardır. İcat edilen bu buluşların getirmiş olduğu kolayları hayatlarına uygulayan insanlar ise bunun faydalarını görmeye başladıkça ve hayatlarında büyük kolaylıklar kazandırdıklarını gördükçe hemen hemen gündelik bir çok işini artık bu icatlar bu cihazlar sayesinde yapmaya başlamıştır. Örnek olarak telefon ve bilgisayarı baz alırsak, insanlar bu iki buluşu şuan günümüzde hemen hemen her alanda kullanmaktadır. En temel görevleri her ne kadar iletişim olsa da, iletişim yanında bir çok vazifeyi de yerine getirmektedir. İster eğlence amaçlı olsun, ister gündelik işlerini hal etme olsun, ister bazı verileri ya da bilgileri saklama olsun… Bu ve bunun gibi daha bir çok amaç için insanlar bu teknolojik icatları kullanmaya başlamışlardır. Ve artık günümüzde bu icatlar zorunlu bir ihtiyaç haline geldiği için bunların yokluğu insanların hayatlarında büyük bir eksikliğin oluşmasına neden olmaktadır. Bu eksiliği yaşamamak için insanlarda bu tarz icatlar hemen hemen gittikleri her mekanda yanlarına götürmektedirler.
Taşınabilir icatlarında başında da ağırlıklı olarak telefon, tablet ve bilgisayar gelmektedir. Fakat bu örneklerden en çok öne çıkanı kuşkusuz telefondur. Telefon artık günümüzde insanların bir dert ortağı bir sırdaşı bir eğlence aracı bir iletişim aracı bir oyun kutusu bir stres topu vazifesi görevindedir. Yirmi birinci yüz yılda yani şuan ki zaman diliminde insanlar telefonun bu işlevlerinin arasına bir yenisini daha ekleyerek yirmi otuz sene öncesinde sadece bilgisayarlardan internet aracılığıyla girilen sohbet, chat veya muhabbet içerikli siteler günümüzde akıllı dokunmatik mobil cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar artık ceplerinde taşıdıkları bu akıllı telefonlar aracılığıyla diledikleri zaman diledikleri yerde MOBİL SOHBET ya da MOBİL CHAT içerikli sitelere girerek oralarda sohbet etme ya da muhabbet etme olanağına kavuşmuşlardır. Çünkü eskiden insanlar belirli alanlarda ve belirli zamanlarda bu olanaktan faydalanmaktaydılar. Telefonun gelişmesiyle ve interneti desteklemesiyle birlikte bu durum yani zamana ve mekana bağlı olma durumu ortadan kalkarak insanlar bulundukları her mekanda evde, işte, okulda, kendi odasına, yatarken, uzanırken, yürürken, her nerede olursa olsun dilediği zaman bu tarz sitelere girme imkanına kavuşmuş ve zaman mekan kısıtlamasını ortadan kaldırmıştır.
Bu durum ağırlıklı olarak sanal alemde takılmaktan haz alan bayanların ya da kızların işine gelmiştir. Çünkü bayanlar erkeklere oranla biraz daha baskı altında olduğu için ve haliyle chat ortamlarının eskiden belirli alanlarda yapılmasından dolayı bayanlar bu olanaktan pek de faydalanmamaktaydı. Fakat akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle bu devran tersine dönerek adeta bayanlara gün doğmuştur. Bu yüzden de buna paralel olarak sanal alemde sohbet içerikli sitelere giren bayanların ya da kızların sayısında büyük oranda bir artış olmuştur ve bu artış her gün daha da katlanarak artmaktadır.
Bilindiği gibi günümüz modern toplumun getirmiş olduğu bir takım fikir akımları insanları kalabalıklar içinde yalnızlığa iterek onları adeta toplumdan soyutlamaktadır. bu akımların başında şüphesiz bireysellik ve kapitalizm gelmektedir. Bireysellik anlayışı ile birlikte insanlar artık komün yaşamdan sıyrılarak tek başlarına hayatlarını sürdürmeye ve sosyal danışma gündelik dille imece usulu yardımlaşmadan uzaklaşarak herkes her koyun kendi bacağından asılır düşüncesini ilke edinerek diğer insanlara adeta sırtını çevirmiştir. bu durum insanlar arasında o kadar yaygınlık kazanmıştır ki artık insanlar kendi komşularını aynı mahalledeki insanları hatta bırakın bunu kendi akrabalarını ve yakınlarından da uzaklaşamaya başlamışlardır. Ve her hangi bir kötü olayla karşılaştıklarında ise de bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın felsefesiyle şahit oldukları üzücü bir olay haksız bir durum karşısında hiç ses çıkarmadan ve görmemezlikten gelerek yollarına devam etmektedirler. Kapitalist toplum anlayışı ise yukarıda anlattığımız bireysellik ilkesinden biraz daha marjinal bir durum içermektedir. Bilindiği gibi kapitalizm paraya, üretime daha çok üretime, ihtiyacından daha fazla olana sahip olmaya ve milletin emeğini sömürme felsefesine dayanmaktadır. Burada emek sömürüsü söz konusudur. Patronlar işçilerin ürettiklerini sömürerek onların ürettikleri mallardan daha çok sermaye kazanarak işçi kesimi ise karın tokluğuna bu duruma razı olmaktadır.
İşte yukarıda vermiş olduğumuz bu iki örnekten hareketle böyle bir toplumda yaşamaya mahkum olan insanlar arasında güven problemi oluşacak ve ister istemez diğer insanlardan uzaklaşarak yalnız kalmaya mahkum olacaktır. Bilindiği gibi insan sosyal bir varlıktır ve sosyal bir varlık olduğu için ister istemez yaşadığı olumlu olumsuz bir takım olayları bir başkasına anlatma ve üzüntülerini sevinçlerini paylaşmak istemektedir. Fakat bu iki anlayışla insanlar birbirinden uzaklaştığı için bu durum insanlar üzerinde psikolojik olarak bir takım ruhsal sorunlar ortaya çıkaracaktır. Haliyle buna maruz kalan insanlar içinde bulundukları bu kötü durumdan kurtulmak ve üzerlerindeki yükü atarak rahatalmak adına gündelik yaşamda elde edemedikleri ya da gündelik yaşamda eksik kalmış bir takım ihtiyaçlarını karşılamak adına sanal alemde sohbet,chat ya da muhabbet amaçlı sitelere girerek oralarda dertleşeceği konuşuğ içini dökeceği bir insanla tanışma yoluna gitmektedir. İşte burada hayatımızda önemli bir yeri olan akıllı telefonlar sayesinde insanlar MOBİL SOHBET ya da MOBİL CHAT içerikli sitelere girerek oralarda bu amaçlarını karşılamak ve içinde bulundukları kötü durumun etkilerini en aza indirme çalışmaktadırlar. İnsanlar bu tarz sitelere ihtiyaçları doğrusunda gireceği adresi belirmektedir. Bazı insanlar sırf sohbet etmek,muhabbet etmek ya da stres atmak için bu tarz sitelerde zaman geçirirken, bazı insanlar ise ağrılıklı olarak bir partner bir eş adayı bir yoldaş bulmak amacıyla takılmaktadır. Bazı kesimler içinse de bu tarz siteler daha çok zaman geçirmek, eğlenmek gündelik yaşamın yorgunluğundan kurtulma yolu olarak algılanmaktadır.
Amaç ne olursa olsun günümüzde insanların büyük bir bölümü sanal alemde zaman geçirmekten ve saatlerini ayırmaktan son derece mutlu olmaktadır. Çünkü biliyor ki sanalda tanıştığı ya da sohbet ettiği kişi onun için bir yabancı ve özellikle kurulan iletişim yüz yüze olmadığı için ve iletişim halinde olan insanlar arasında uzun mesafeler olduğu için insanların sanal hayatın vermiş olduğu öz güvenle ve cesaretle aslında olmadıkları ve arzuladıkları karakterlere bürünerek bu tarz sitelerde insanları etkileme telaşı içinde olmaktadırlar. bu durumda aslında sanal hayatın gerçeğinden daha yalancı daha güvensiz bir ortam olduğunu her ne kadar gözler önüne serse de insanları bir araya toplayıp deşarj olmalarına vesile olduğu için ve en önemlisi sanal aleme takılan insanlarında bu durumun farkında olmalarından dolayı bu durumu herkes kabullenmiş ve bu doğrultuda da konuşacağı, sohbet edeceği ve bir şeyler paylaşacağı insanı özenle seçmeye gayret etmektedir. Yukarıda anlatmaya çalıştığımız durumu kısaca özetlemek gerekirse insanlık tarih boyunca hızlı gelişmelere tanık olmuş ve gelişmeler ister istemez bizim hayatımıza girmeye başlamıştır. bizden önceki kuşağın sahip olamadığı bir çok imkana sahip olsak da eminim ki bizden sonra gelecek kuşağın da olanacak bakımından geride olacağız. Ve bu olanaklardan en önemlisi olarak gördüğüm ve yazımızda da üzerinde durup anlatmaya çalıştığım telefonun sanal alem ve iletişim üzerindeki etkisinden yola çıkarak insanların hayatlarında meydana gelebilecek değişiklikleri gözler önüne sermeye başladım. Bundan dolayı sanal alemde belli başlı kalıplaşmış kavramlara nazaran günümüzde insanların telefonlarından sohbet sitelerine girmesinden dolayı artık hayatımıza MOBİL SOHBET ya da MOBİL CHAT gibi kavramlar girmeye başlamıştır. bu kavramlar her ne kadar yeni yeni hayatımıza girmiş olsa da geçmişteki bir çok sanal kavramı geride bıraktığı bir gerçektir. Zaten bunun farkında olan site sahipleri kendi sitelerini mobil uzantılı olarak güncelleyerek bu devasa pastadan en büyük payı almak adına birbirleriyle yarışmaktadır. Sohbetalem.com.tr ailesi olarak bizlerde bu ortamda her ne kadar yeni olsak da bu pastadan biz de payımızı almak adına var gücümüzle gece gündüz demeden çalışmaktayız. Bu çalışmalar sonucunda sanal alemde zaman geçiren kişilere daha keyifli daha kaliteli ve daha huzurlu bir sohbet ortamı kuracağımızdan hiç bir şüpheniz olmasın.

mobil sohbet
kızlarla mobil sohbet
mobil sohbet uygulaması
mobil chat

Linkedin Google+ Pinterest Whatsapp


Etiketler:

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?


Sohbet